Eğitime Destek Vermek

Eğitimin iyileştirilmesi maksadıyla projeler üretmek ve desteklemek

Sorun Çözümlerinde Rol Almak

İş adamları ve esnafla mülki ve idari amirler arasında oluşabilecek sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak.

Sürdürülebilir Kalkınma

Kırsal ve kentsel alanlarda dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için projeler üretmek.

Haksız Kazancın Önlenmesi

İşportacılığın ve haksız kazancın önlenmesi, alışverişin arttırlmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda yerel yönetimlerle koordinasyon sağlamak

Çocuk İstismarını Önlemek

Çocuk istismarını önlemek, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Kadınların İş Hayatındaki Yerini Güçlendirmek

Kadınlarımızın, ailede ve toplumda sosyal statülerinin güçlenmesini sağlamak, girişimciliklerini destekleyerek iş dünyasındaki etkinliklerini arttırmak.

Turizme Destek Vermek

İzmir ve çevre bölgesinin turizm potansiyelinin arttırılması yönünde projeler geliştirmek, yol gösterici ve koordinasyon sağlayıcı pozisyonunda olmak.

Yorum Yap Yorum Yap Call Now ButtonHemen Ara